Vrij vooruit!

Wij geloven dat iedereen vrij wil kunnen bewegen. Zelf kiezen, zonder zorgen en met plezier. Om te ontmoeten, te leren, te werken en te ontdekken. Om te beleven. Wij willen mee op reis en die behoefte helpen vervullen. Vrij vooruit!

Onze directie

Management

Maak kennis met onze directie

“Ik wil verbinding voelen met de mensen met wie ik samenwerk.”

(Rosalie van Dijk-Houben, CFO)

Lees meer

Een boeiend werkveld

Translink opereert in een complex, maar boeiend werkveld, met veel partijen en verschillende belangen. Dat kan alleen met een open blik naar buiten. Samenwerken en innoveren zit ons in het bloed. We weten wat er speelt bij onze partners en bij de eindgebruiker omdat we nauw met hen samenwerken. We hebben veel contact met OV-bedrijven en overheden. Een groep early adopters denkt met ons mee en we doen regelmatig onderzoek onder reizigers. Zo is Translink er voor iedereen.

Transparant

Veiligheid en kwaliteit

Zowel reizigers als OV-bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat betalen in het OV veilig en verantwoord verloopt. Daarom is Translink transparant over haar dienstverlening en laten we deze grondig toetsen op veiligheid en kwaliteit.

PCI DSS
ISO 27001
ISAE 3402
Privacy

PCI DSS

De Payment Card Industry Data Security Standard is een set richtlijnen over de veiligheid van gegevens van kaartgebruikers. Met het PCI DSS-certificaat laten we zien dat jouw gegevens veilig zijn als je betaalt in het OV.

ISO 27001

IS 27001 is een standaard voor informatiebeveiliging. Met het ISO 27001-certificaat laten we zien dat alle data die wij beheren voor de OV-chipkaart en OVpay dienstverlening veilig beheerd wordt.

ISAE 3402

Wij kunnen onze dienstverlening niet helemaal alleen uitvoeren. Daarbij laten we ons helpen door andere bedrijven. Met de ISAE 3402-verklaring laten we zien dat we die samenwerking goed hebben geregeld en hierbij de touwtjes in handen hebben.

Privacy

Wij vinden privacy heel belangrijk. Daarom kun je, als je dat wilt, anoniem gebruikmaken van de OV-chipkaart of OVpay. Deel je toch persoonsgegevens voor bijvoorbeeld een abonnement of leeftijdskorting, dan beschermen we die gegevens zo goed mogelijk.

Transparante tarieven

Translink is graag duidelijk over de opbouw van tarieven. Bekijk daarom hier de hoogte van – en ontwikkeling van onze tarieven. Dit overzicht wordt ieder half jaar geactualiseerd.

Bekijk tarieven

Trots op Translink

Met trots presenteren wij het jaarverslag van Translink voor het jaar 2023. Dit jaar hebben we opnieuw belangrijke stappen gezet in de wereld van mobiliteit en openbaar vervoer. In een jaar dat gekenmerkt werd door uitdagingen en veranderingen, hebben wij vastgehouden aan onze missie om met de OV‑chipkaart en OVpay innovatieve en efficiënte oplossingen te bieden voor reizigers en mobiliteitsaanbieders.

Goed geregeld

Bedrijfsvorm

Trans Link Systems B.V. (Translink) is een besloten vennootschap (bv) naar Nederlands recht, aangemerkt als structuurvennootschap.

Raad van Commissarissen

Onze Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de bedrijfsvoering van Translink. Daarnaast geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies. Ook heeft de RvC de werkgeversrol van de directie van Translink. Daarnaast heeft de raad als taak de jaarlijkse begroting, belangrijke kapitaalinvesteringen en het jaarverslag goed te keuren.

De RvC heeft uit haar raad een Audit Commissie (AC) en een Remuneratie- en Benoemingscommissie aangesteld (RBC).

De RvC is zo samengesteld dat de combinatie van kennis, ervaring en onafhankelijkheid is gewaarborgd. De raad bestaat uit zes leden: Erno Kleijnenberg (voorzitter), Kees Antens, Anke Schlichting, Hessel Dikkers, Erik Beenen en Floris van Kolfschoten.

Aandeelhouder

Translink heeft één aandeelhouder en dat is de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven. Alle openbaar vervoerbedrijven zijn lid van de Coöperatie. Hiermee is ten aanzien van Translink een gelijk speelveld gecreëerd voor alle concessiehouders in het openbaar vervoer in Nederland.

Klanten Raad van Advies

De Klanten Raad van Advies (KRvA) geeft gevraagd en ongevraagd advies over de dienstverlening van Translink. Zij richt zich daarbij op een reizigersvriendelijke en klantgerichte beheer en ontwikkeling van de OV-chipkaart. Alle deelnemers aan het OV-chipkaartsysteem zijn lid van de KRvA. Daaronder vallen vervoerders, maar bijvoorbeeld ook zogenaamde bedrijvenkaartaanbieders en (andere) strategische partners.

Gedragscode

De directie heeft een gedragscode opgesteld en ziet toe op de werking en de naleving ervan binnen Translink.

Bescherming reizigerstegoeden

De Stichting Reizigerstegoeden Translink (SRT) en de Stichting Zekerheden Reizigerstegoeden Translink (SZRT) zorgen er samen voor dat de tegoeden op de OV-chipkaarten zo goed mogelijk zijn beschermd. In dit document vind je vragen en antwoorden over deze beschermingsconstructie.

Melden (vermoedens) misstanden of IT-kwetsbaarheden

Translink heeft een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen en integriteit. De directie draagt zorg dat medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben een melding te doen. Daarnaast heeft Translink een regeling Responsible Disclosure. Ontdek je kwetsbaarheden in het OV-chipkaart systeem? Dan werken we graag samen met jou aan een oplossing! Klik hier om dit te melden