Illustration

15% groei in reistransacties in 2023

Het aantal reistransacties in het OV in 2023 is met afgerond 15 procent gestegen ten opzichte van 2022. Dat meldt Translink in haar jaarverslag. Het aantal transacties ligt nog altijd 13 procent onder het niveau van 2019. Verder ontdekten de reizigers het gemak van OVpay. Eind 2023 gebruikten drie op de tien reizigers die tegen voltarief reizen een betaalpas of creditcard. 

Translink verwerkte in het verslagjaar 2,23 miljard reistransacties tegen 1,92 miljard in het voorgaande jaar. Van die 2,23 miljard kwam 92% voor rekening van de OV-chipkaart en 8% van OVpay. Er werden 3,23 miljoen nieuwe OV-chipkaarten verkocht. Daarmee steeg het aantal OV-chipkaarten dat in omloop is, van 14,6 naar 14,7 miljoen.

Om de overgang van de OV-chipkaart naar OVpay te vergemakkelijken, heeft Translink de dienstverlening daarop aangepast. Zo is het mogelijk het saldo van OV-chipkaarten online terug te vragen, ook als de OV-chipkaarten nog niet verlopen zijn.

Financieel op orde
De groei van het aantal reistransacties heeft ertoe geleid dat de omzet van Translink is gestegen ten opzichte van 2022. De totale bedrijfslasten zijn in lijn met de omzet gestegen. Het resultaat na belastingen dat in 2023 is behaald, afgerond € 2 miljoen, past binnen de meerjarenbegroting van Translink. Op basis van de financiële ontwikkelingen en getroffen maatregelen is de financiële positie van Translink sterk genoeg om eventuele financiële onzekerheden op te kunnen vangen, aldus de directie in het jaarverslag.

Vooruitblik
In 2024 wordt de OV-pas geïntroduceerd als een van de opvolgers van de OV-chipkaart. Met de komst van kortingsproducten en leeftijdskorting op de betaalpas zal het gebruik van OVpay verder toenemen. Ondertussen zullen waar nodig investeringen worden gedaan in de OV-chipkaart dienstverlening, om deze tot 2026 te kunnen voortzetten.

 Amersfoort, 18 april 2024