Betaalplatform mobiliteit

"Mensen willen zelf kiezen, hoe ze reizen én hoe ze daarvoor betalen. Met het openbaar vervoer en met andere mobiliteitsoplossingen. Toegang krijgen, betalen en de service daarop zouden volgens ons laagdrempelig, toegankelijk en intuïtief moeten zijn. Daar zetten we ons iedere dag voor in, nu en in de toekomst."

Peter van Dijk

Dit maakt Translink uniek

Uniek in de wereld

Translink verzorgt álle transacties voor álle vervoerders in Nederland. Het enige land ter wereld. Met zo'n 2,6 miljard transacties per jaar ook een goede basis voor Mobility as a Service.

Verbinding

We werken in een dynamisch speelveld met veel stakeholders. Zoals reizigers, onze partners, belangenorganisaties, overheden, leveranciers, toezichthouders en opiniemakers.

Robuust en betrouwbaar

We verwerken transacties met een nauwkeurigheid van 99,9999%. Daardoor krijgen vervoerders dat deel van de inkomsten waar zij recht op hebben.

Voor iedereen

Of het nu gaat om forensen, studenten, recreatieve reizigers of toeristen, Translink is er voor iedereen.

Zo werken wij samen

Alle openbaar-vervoerbedrijven zijn sinds 1 januari 2016 lid van de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven. Samen zijn die bedrijven eigenaar van Translink. De Coöperatie wil het betalingsverkeer in het openbaar vervoer beter, sneller en goedkoper maken.

Samen werken we daarom aan nieuwe betaalvormen voor alle reizigers in Nederland. Dat doen we door het Werkprogramma Visie OV-betalen uit te voeren. Translink is de drijvende, technische kracht achter het realiseren van de Visie OV-betalen in de rol van senior supplier.

Daarnaast zijn wij de centrale partij achter de OV-chipkaart. Reizigers kunnen bij ons hun OV-chipkaart aanvragen. Wij maken de kaart, leveren hem af en verzorgen de financiële afwikkeling. Reizigers met vragen over hun kaart, kunnen terecht bij onze klantenservice of www.ov-chipkaart.nl. Via de website www.uitcheckgemist.nl kunnen reizigers die vergeten zijn uit te checken in 3 stappen hun geld terugvragen.


Transparante tarieven
Translink is graag duidelijk over de opbouw van tarieven. In dit document publiceert Translink een overzicht met informatie over de hoogte van - en ontwikkeling van die tarieven. Dit overzicht wordt ieder half jaar - in mei en december - geactualiseerd en op deze website geplaatst.


Bescherming reizigerstegoeden
De Stichting Reizigerstegoeden Translink (SRT) en de Stichting Zekerheden Reizigerstegoeden Translink (SZRT) zorgen er samen voor dat de tegoeden op de OV-chipkaarten zo goed mogelijk zijn beschermd. In dit document vindt u vragen en antwoorden over de beschermingsconstructie.

 

Stakeholders

  • Reizigers
  • Mobiliteitspartijen
  • Belangenorganisaties
  • Overheden (Ministeries als I&W, OCW, Financiën, maar ook DUO of OM)
  • Partners
  • Leveranciers
  • Toezichthouders
  • Opiniemakers

Governance goed geregeld

Translink is een besloten vennootschap (BV) naar Nederlands recht, aangemerkt als structuurvennootschap.
Onze Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de bedrijfsvoering van Translink. Daarnaast geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies. Ook heeft de RvC de werkgeversrol van de directie van Translink. Daarnaast heeft de raad als taak de jaarlijkse begroting, belangrijke kapitaalinvesteringen en het jaarverslag goed te keuren.
De RvC heeft uit haar raad een Audit Commissie (AC) en een Remuneratie- en Benoemingscommissie aangesteld (RBC).
De directie heeft een gedragscode opgesteld en ziet toe op de werking en de naleving ervan binnen Translink.
De Stichting Reizigerstegoeden Translink (SRT) en de Stichting Zekerheden Reizigerstegoeden Translink (SZRT) zorgen er samen voor dat de tegoeden op de OV-chipkaarten zo goed mogelijk zijn beschermd.
Translink heeft één aandeelhouder en dat is de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven. Alle openbaar vervoerbedrijven zijn lid van de Coöperatie. Hiermee is ten aanzien van Translink een gelijk speelveld gecreëerd voor alle concessiehouders in het openbaar vervoer in Nederland.
De RvC is zo samengesteld dat de combinatie van kennis, ervaring en onafhankelijkheid is gewaarborgd. De raad bestaat uit zes leden: Erno Kleijnenberg (voorzitter), Kees Antens, Anke Schlichting, Hessel Dikkers, Gerard Boot en Floris van Kolfschoten.
De Klanten Raad van Advies (KRvA) geeft gevraagd en ongevraagd advies over de dienstverlening van Translink. Zij richt zich daarbij op een reizigersvriendelijke en klantgerichte beheer en ontwikkeling van de OV-chipkaart. Alle deelnemers aan het OV-chipkaartsysteem zijn lid van de KRvA. Daaronder vallen vervoerders, maar bijvoorbeeld ook zogenaamde bedrijvenkaartaanbieders en (andere) strategische partners.
Translink heeft een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen en integriteit. De directie draagt zorg dat medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben een melding te doen. Daarnaast heeft Translink een regeling Responsible Disclosure. Ontdek je kwetsbaarheden in onze systemen of OV-chipkaart? Dan werken we graag samen met jou aan een oplossing!

Maak kennis met de directie van Translink

Peter van Dijk
CEO

Rosalie van Dijk-Houben
CFO