Privacystatement


Privacystatement ”Werken bij Translink” 

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?
Persoonsgegevens die via de site "werken bij Translink" worden verzameld, gebruikt Translink alleen voor het doel waarmee je ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet Translink aan de privacywetgeving.

Translink verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (na mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming), de door jou verstrekte persoonlijke gegevens ("Persoonsgegevens") en gebruikt deze om jou te helpen binnen Translink in contact te komen met (potentiële) vacaturehouders, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures. Trans Link Systems B.V. is gevestigd te Amersfoort, 3818 LE, aan het Stationsplein 151 - 154 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30177126. 

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Welke informatie wordt door Translink verzameld en verwerkt?
Om te kunnen solliciteren bij Translink, vul je een sollicitatieformulier in. Hierbij moet je een aantal Persoonsgegevens invullen zoals; naam, adres, geboortedatum, etc. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een dossier aangemaakt. Dit dossier bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens je sollicitatie.

Mogen minderjarigen gebruik maken van de site “werken bij Translink”?
Minderjarigen die reageren op vacatures, stages of evenementen dienen toestemmingen te hebben van ouders of wettelijke voogd.

Voor welke doeleinden zal Translink gegevens over jou gebruiken?
Doeleinden:
Translink zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
  • Om je sollicitatie te kunnen verwerken en je gegevens te delen met de vacaturehouder
  • Om een database te vullen indien je hierop akkoord hebt gegeven
  • Om je te informeren over passende vacatures
  • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen
  • Om het werving en selectie proces aan te passen en te verbeteren
  • Om je uit te nodigen voor events
Verstrekking van gegevens
Zonder jouw expliciete toestemming zal Translink jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Translink verstrekt geen persoonsgegevens van sollicitanten aan partijen buiten de EU.

Ten slotte kan Translink jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is.

Op welke wijze beschermt Translink jouw Persoonsgegevens?
Translink zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken. Translink vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat. Translink zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Translink zal jouw persoonsgegevens direct verwijderen uit de database zodra je daar om verzoekt en in elk geval binnen vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Met je toestemming bewaren wij je gegevens een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Uw rechten op grond van de privacywetgeving
Je hebt het recht om je gegevens voor deze verwerking in te zien. Daartoe dien je een verzoek te doen bij HR@translink.nl vergezeld van een kopie van je paspoort of ID-kaart waarop het BSN, pasfoto en handtekening onleesbaar zijn gemaakt. Binnen 4 weken nadat je het inzageverzoek hebt gedaan ontvangt je bericht over de gegevens die Translink over je verwerkt. Na afhandeling van je verzoek zal Translink de kopie van je paspoort of ID-kaart vernietigen.
Indien blijkt dat je gegevens niet correct geregistreerd staan, dan heb je uiteraard het recht om dit te laten corrigeren.

Indien je op enig moment geen prijs meer stelt dat Translink je gegevens verwerkt, dan kun je je weer eenvoudig afmelden via een bericht aan HR@translink.nl Je gegevens worden dan binnen 30 dagen uit de systemen van Translink verwijderd.

Bewaartermijn van gegevens
Je gegevens worden verwerkt tot het moment waarop je te kennen geeft verdere verwerking niet meer op prijs te stellen. Je gegevens worden dan binnen 30 dagen uit de systemen van Translink verwijderd.

Inwerkingtreding
Deze versie van het privacy statement treedt vanaf januari 2018 in werking.

Translink behoudt zich het recht voor om in onderlinge samenspraak de tekst van het statement te wijzigen. Op de website van TransLink staat de meest recente versie.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je contact opnemen met Gertjan van Swieten (corporate recruiter).