Jaarverslag 2017: innovatie, groei transacties en solide resultaat

19 apr
Translink zag in 2017 het aantal transacties rond de OV-chipkaart, zoals opladen en in- en uitchecken, met 110 miljoen toenemen, tot ruim 2,5 miljard transacties over het gehele jaar. Dat blijkt uit het Jaarverslag van Translink over 2017. Tegen de achtergrond van een licht stijgend aantal OV-chipkaarten in omloop - van 14,2 miljoen in 2016 naar 14,3 miljoen afgelopen jaar - wijst dit op een intensiever gebruik van de OV-chipkaart door reizigers.

Ook financieel was 2017 voor Translink een solide jaar. Scherpere eisen aan jaarverslaglegging leidden tot een hogere toerekening van innovatie-uitgaven aan kosten. Per saldo betekent dat een lager positief jaarresultaat (€ 9,9 miljoen) dan over 2016 (€ 13,4 miljoen), ondanks een stijgende omzet. Dit positieve bedrijfsresultaat stelt de Coöperatie OV-bedrijven, de enige aandeelhouder van Translink, ook over 2017 in staat de rente en aflossing te betalen op de lening die is aangegaan om de gemaakte aanloopkosten en investeringen terug te betalen. 
 
Translink zette in 2017 belangrijke stappen om het OV-reizen en –betalen van de toekomst mogelijk te maken. Met het toekomst-proof maken van diverse IT-systemen legt Translink een onmisbaar fundament voor nieuwe vormen van OV-betalen, zoals de betaalkaart en de mobiele telefoon. Tegelijkertijd werd in 2017 ook de huidige dienstverlening aan reizigers verbreed en verbeterd. Zo werden alle openbaar vervoerders aangesloten op uitcheckgemist.nl, waarmee gemiste uitchecks eenvoudig te claimen zijn. Het aantal restituties via uitcheckgemist.nl steeg daarmee vorig jaar met 60%. Van de nieuwe ‘Saldochecker’ op ov-chipkaart.nl werd massaal gebruik gemaakt, gemiddeld ruim 36.000 keer per week. 
 
De Saldochecker droeg bovendien bij aan een omvangrijke teruggave aan reizigers van restsaldo: nog resterend saldo op verlopen OV-chipkaarten. In totaal ging er in 2017 ruim € 21 miljoen aan restsaldo terug naar de reiziger. Voor het overgrote deel ging dat om saldo op kaarten die minder dan een jaar verlopen zijn. Vooral bij restsaldo op langer dan een jaar verlopen kaarten constateert Translink dat het ondanks alle inspanningen een opgave blijft om de reiziger te stimuleren dit restsaldo terug te vragen. Op de separate bankrekening voor restsaldi stond eind 2017 nog ruim € 18 miljoen aan restsaldo dat nog niet door houders van (grotendeels anonieme) verlopen kaarten is geclaimd. Ook in 2018 en volgende jaren blijven Translink en de vervoerders zich maximaal inzetten om zoveel mogelijk reizigers te bewegen hun restsaldo terug te vragen. 
 
Al met al blijft de publieke waardering voor de OV-chipkaart stijgen. Uit de jaarlijkse OV-Klantenbarometer blijkt dat het gebruiksgemak van de OV-chipkaart over 2017 een rapportcijfer 8,2 krijgt. In 2016 was dat een 8,1. Ten opzichte van 2014 is het gebruiksgemak van de OV-chipkaart met 9% gestegen. Ook het oordeel over het gemak om een vervoerbewijs te kopen of reissaldo te laden ging omhoog, van een 7,8 in 2016 naar een 7,9 over afgelopen jaar.

Jaarverslag 2017


Overzicht