Onze stakeholders


We werken in een dynamisch speelveld met veel stakeholders. Zoals reizigers, onze partners, belangenorganisaties, overheden, leveranciers, toezichthouders en opiniemakers.

Reizigers

We zorgen ervoor dat mensen kunnen kiezen voor een passende OV-chipkaart, waarmee ze zonder zorgen en met plezier kunnen reizen. Reizigers hebben keuze uit een persoonlijke OV-chipkaart, een anonieme OV-chipkaart of een zakelijke OV-chipkaart via hun werkgever. Op de persoonlijke OV-chipkaart staat de pasfoto, naam en geboortedatum van de reiziger, en kan hij/zij persoonsgebonden abonnementen laten zetten. Met één anonieme OV-chipkaart kunnen meerdere mensen reizen, maar niet tegelijkertijd. Een zakelijke OV-chipkaart kan zowel persoonlijk als anoniem zijn, net wat de werkgever kiest en aanvraagt bij de mobiliteitspartij. Daarnaast bieden sommige OV-bedrijven wegwerp-chipkaarten.

Belangenorganisaties

Samen met centrale en decentrale belangenorganisaties kijken we hoe we de OV-chipkaart en het betalingsverkeer in het OV beter kunnen maken. We betrekken deze stakeholders formeel bij de besluitvorming over het openbaar vervoer in het algemeen en bij de OV-chipkaart in het bijzonder. En we zitten in overleggen waarin ook consumentenorganisaties aanwezig zijn. Natuurlijk hebben wij ook met diverse organisaties een direct contact om voeling te houden met wat er bij deze organisaties speelt. Een concreet voorbeeld hiervan is het overleg dat we regelmatig hebben met de Oogvereniging vanuit de werkgroep Toekomstig Landschap. Samen hebben we gekeken naar mogelijkheden voor reizigers met een visuele beperking als alternatief voor het Sentire-abonnement. In het NOVB is gekozen voor de NS-Business Card. Namens OV-bedrijven hebben we hiervoor een speciaal serviceloket ingericht voor blinden en slechtzienden, als onderdeel van de Klantenservice OV-chipkaart.

Overheden

Voor ons werk zijn dit de belangrijkste overheden:

  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M): de staatssecretaris is verantwoordelijk voor de portefeuille Openbaar Vervoer.
  • Decentrale Overheden (DO’s) zijn de provincies en stadsregio’s en daarmee ook de organisaties waarin zij vertegenwoordigd zijn: Interprovinciaal Overleg (IPO) en de samenwerking van de zeven stadsregio's in het kader van verkeer en vervoer (SkVV).
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW): in verband met het studentenreisproduct. Daarmee is ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor ons van belang, want DUO kent de studiefinanciering toe en daarmee het recht op het studentenreisproduct.
  • Ministerie van Financiën: in verband met de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor het transactieoverzicht op www.ov-chipkaart.nl (Belastingdienst).
  • Openbaar Ministerie (OM) en politie omdat zij informatie kunnen opvragen voor justitiële doeleinden. Deze aanvragen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daarnaast doen we bij het OM aangifte in geval van fraude.

Toezichthouders

Wij hebben vooral te maken met de Autoriteit Persoonsgegevens (Ap), die toeziet op naleving van de regels voor privacy van de kaarthouders. Wij bewaren 18 maanden de gegevens van de OV-chipkaart houders en voldoen daarmee aan de wettelijke privacy regels.

Opiniemakers

We vinden het belangrijk om de pers steeds goed te informeren over de OV-chipkaart. Ook om daardoor doelgroepen te bereiken met wie we niet rechtstreeks communiceren en die voor de beeldvorming over de OV-chipkaart vooral afhankelijk zijn van wat er in de media staat.

Leveranciers

Onze leveranciers verdelen we in leveranciers van de backoffice en OV-chipkaartsystemen èn in leveranciers van de gebruiksapparatuur in het veld, zoals de in- en uitcheckapparatuur. Onze kerntaken voeren we zelf uit. Het werk dat andere partijen efficiënter kunnen, besteden we uit. Zo hebben leveranciers ook een belang bij de OV-chipkaart. Sommige zijn betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe systemen en technologieën. Andere bij de instandhouding van systemen en het verwerken van informatie. Ook voor chipkaarten, de klantenservice, de website, de beveiliging en het testen werken we samen met leveranciers.