Wat ons drijft


Wij geloven dat iedereen vrij wil kunnen bewegen. Zelf kiezen, zonder zorgen en met plezier. Om te ontmoeten, te leren, te werken en te ontdekken. Om te beleven. Wij willen mee op reis en die behoefte helpen vervullen. Translink is het knooppunt voor het betalingsverkeer in het OV.
Wij zijn al 16 jaar de verbindende kracht achter de OV-chipkaart en verwerken ruim 2,5 miljard reizen (en bijbehorende financiële transacties) per jaar. En met de schat aan kennis, ervaring en data die we daarmee hebben opgebouwd, werken we met hart en ziel aan innovaties, zoals betalen met je bankpas of smartphone. Want zorgeloos op reis, dat wil toch iedereen!
 

HOE WE VERBONDEN ZIJN

Alle openbaar vervoerbedrijven zijn sinds 1 januari 2016 lid van de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven en zijn gezamenlijk eigenaar van Translink. Een duurzaam en uniek verbond van alle openbaar vervoerders in Nederland. De Coöperatie wil het betalingsverkeer in het openbaar vervoer met vereende krachten beter, sneller en goedkoper maken. Dat betekent samen werken aan vernieuwing en kostenverlaging tegelijkertijd, voor alle reizigers in Nederland. Want of het nu gaat om forensen, studenten, recreatieve reizigers of toeristen, Translink is er voor iedereen.
 

HOE WE SAMEN (BE)STUREN

Onze Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de bedrijfsvoering van Translink. Daarnaast heeft zij als taak de jaarlijkse begroting, belangrijke kapitaalinvesteringen en het jaarverslag goed te keuren. De RvC is zo samengesteld dat de combinatie van kennis, ervaring en onafhankelijkheid is gewaarborgd. De RvC komt minimaal vier keer per jaar samen en bestaat uit zes leden: de heren Kleijnenberg (voorzitter), Dikkers, Van Kolfschoten, Unck en mevrouw Van Tooren-van der Wal. De RvC heeft uit haar raad een Audit Commissie (AC) en een Remuneratie- en BenoemingsCommissie aangesteld (RBC). Onze directie - algemeen directeur Arco Groothedde en financieel directeur Rosalie van Dijk - legt verantwoording af aan de RvC.

Lees het Reglement-RvC 
Lees het Reglement-AC
Lees het Reglement-RBC

Onze governance

Klanten Raad van Advies
De Klanten Raad van Advies (KRvA) geeft gevraagd en ongevraagd advies over onze dienstverlening en denkt mee over de vernieuwingen op het gebied van OV-betalen die aansluiten bij de behoefte van al onze reizigers. Alle vervoerders die aangesloten zijn bij het OV-chipkaart systeem kunnen lid worden van de KRvA.