Techniek achter OV-chipkaartsysteem


Het OV-chipkaartsysteem bestaat uit het Centrale Backoffice (CBO) Systeem van Translink en meerdere aangesloten systemen van OV-bedrijven. Hieronder volgt een opsomming van alle systemen die bij het OV-chipkaartsysteem horen:
 • technische componenten (hardware, middleware en software)
 • infrastructurele componenten (fysieke locaties en andere middelen) die direct verbonden zijn aan de technische componenten (bijvoorbeeld opslagruimte van beveiligingssleutels)
 • netwerkverbindingen
 • gegevens die door de systemen worden verwerkt
 • interfaces met andere systemen
 • informatie over de specificaties, het gebruik en beheer van het gehele OV-chipkaartsysteem
 • gebruiksprocessen
 • beheerprocessen voor het inzetten en in stand houden van de technische componenten en de netwerkverbindingen
 • organisaties die betrokken zijn bij deze processen

Open architectuur

Het OV-chipkaartsysteem is één samenhangend systeem met een open architectuur. Dit betekent dat de leveranciers van de apparatuur vrij zijn hun eigen apparaten te ontwikkelen. De apparaten moeten wel voldoen aan de specificaties die Translink hiervoor heeft opgesteld in het ‘Specification Document Open Architecture (SDOA). Het OV-chipkaartsysteem bestaat uit de volgende vijf niveaus (levels):

Level 0:  OV-chipkaarten

De OV-chipkaart is een contactloze kaart, waarop saldo en eventuele reisproducten (bijvoorbeeld een maandabonnement) kunnen worden geladen.

Level 1:  transactieapparaten op reizigersniveau

Apparaten die de verkoop, het opladen van OV-chipkaarten, de toegangs-, registratie- en de controleprocessen van het OV-chipkaartsysteem ondersteunen. Denk hierbij aan:

 • verkoopapparaten en oplaadautomaten
 • kaartlezers voor check-in (instapregistratie) en/of check-uit (uitstapregistratie)
 • boordcomputers voor de aansturing van lezers in voertuigen
 • poortjes (voor gesloten metro- en treinstations)
 • informatielezers (voor het uitlezen van informatie op de OV-chipkaart)
 • kaartlezers voor het opwaarderen van tweede naar eerste klas en controleapparaten

Level 2: lokale systemen per OV-bedrijf

Computersystemen die de apparaten op de verschillende locaties (stations, garages en remises) op level 1 aansturen. Zij verzamelen de data van deze apparaten en slaan deze (tijdelijk) op.

Level 3:  centrale systeem per OV-bedrijf

Het systeem dat aanstuurt op bedrijfsniveau:
 • definitie van systeemparameters
 • apparaatadministratie
 • applicatiemanagement
 • communicatie met het Centrale Backoffice systeem van Translink
 • opslag van registratie- en transactiegegevens gedurende een bepaalde tijd
 • communicatie met andere systemen binnen het bedrijf
 • het beheer van en het calamiteitenmanagement voor de poortjes

Level 4: Centrale BackOffice (CBO)-systeem van Translink

Onze diensten leveren we met het Octopus Clearing House System (OCHS). Dit systeem is verbonden met het centrale systeem van het OV-bedrijf (level 3) en met de systemen van relevante financiële instellingen. Het OCHS heeft de volgende functies:
 • het registreren en valideren de OV-chipkaarttransacties
 • het uitvoeren van de clearing en settlement
 • het verzorgen van het plaatsen op de zwarte lijst (blacklisting)
 • het samenstellen van transactieoverzichten
 • het inregelen en beheren van reisproducten
 • het leveren van detailinformatie
Met OCHS is onze transactieverwerking toekomstbestendig. Zodat nieuwe betalingsvormen voor reizigers daar naadloos op aangesloten kunnen worden.