Hoe word ik klant?


Om onze klant te worden, is het nodig dat u deelnemer in het OV-chipkaartsysteem wordt. U doorloopt hiervoor het hele aansluitproces. Het maakt niet uit welke rol u wilt vervullen. We kennen de rollen van:
 • Verkoper (Action Deliverer, productverkoper, kaartdistribiteur, load agent)
 • Dienstverlener (alleen OV-bedrijven)
 • Bedrijvenkaartaanbieder (mobiliteitspartijen)
 • Productregisseur
Uiteraard begeleiden we u waar mogelijk in het aansluitproces. Dit proces bestaat uit drie fases, die alle drie worden afgesloten met een audit:
 • inrichten van organisatie, processen en systemen
 • integreren en accepteren
 • proef draaien

Inrichten van organisatie, processen en systemen

 • Wij geven workshops waarin wij u ondersteunen bij het inrichten van de organisatie, processen en systemen.
 • U richt deze in en leidt uw medewerkers op.
 • Het realiseren van een verbinding met het centrale OV-chipkaartsysteem.
 • Het certificeren van systemen door een onafhankelijk certificeringsinstituut.
 • Wij leveren het systeem aan u en u voert een afnametest uit.

Integreren en accepteren

 • Integratietesten uitvoeren op het integratieplatform.
 • Acceptatietest, waarbij wij de gegevensstromen tussen de centrale backoffice en uw systeem.
 • Testen van de interne processen en kijken of mensen en middelen gereed zijn voor de start van de derde fase.

Proef draaien

 • Een proefbedrijf in productie voor een aantal testgebruikers
 • Het systeem is dan nog afgeschermd voor het gebruik door overige reizigers.

Tijdens het aansluitproces voeren wij één of meerdere audits uit. Hiermee stellen we kwaliteit en gereedheid vast. Op basis van deze audits besluiten wij of u als nieuwe deelnemer volledig live kan op het OV-chipkaartsysteem. U krijgt dan een definitieve ‘permission to connect’ van ons.

Doorlooptijd

Het volledige aansluitproces heeft een doorlooptijd van ongeveer zes maanden tot een jaar. De daadwerkelijke doorlooptijd is sterk afhankelijk van de rol of wijziging. De belangrijkste factoren hierbij zijn het realiseren van de benodigde systemen, processen en de verbinding met het OV-chipkaartsysteem. Wij stellen een planning op voor het aansluitproces met een verwachte einddatum. U als (nieuwe) klant levert input hiervoor.