Scheme provider


Wij vervullen binnen het OV-chipkaartsysteem onder meer de rol van Scheme Provider. De Scheme Provider beheert de regels en afspraken tussen de partijen (deelnemers) die gebruikmaken van het  OV-chipkaartsysteem. In die rol bepalen wij hoe de apparatuur zich gedraagt. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de beveiliging van het OV-chipkaartsysteem. Het OV-chipkaartsysteem moet bij alle aangesloten deelnemers op dezelfde manier blijven werken. Het is een ‘OV-chipkaart standaard’.

Verantwoordelijkheden

In de rol van Scheme Provider zijn wij verantwoordelijk voor:

  • Het beheren en onderhouden van het organisatiemodel en de regels waaraan de aangesloten partijen zich moeten houden. Dit is beschreven in het Handboek Regels en Procedures (HRP) rondom de OV-chipkaart.
  • Het beheren en onderhouden van de specificaties van de apparatuur. Dit is beschreven in het Specification Document Open Architecture (SDOA).
  • Het beheren en onderhouden van de algemeen geldende parameters (Registrar) van het OV-chipkaartsysteem.
  • Het beschikbaar stellen en beheren van de componenten die nodig zijn om de integriteit en vertrouwelijkheid van het OV-chipkaartsysteem te waarborgen.
  • Het controleren of deelnemers zich ook aan de OV-chipkaart standaard houden (Scheme Audit).
  • Het kwalificeren van leveranciers die apparatuur willen ontwikkelen. Deze leveranciers worden door de Scheme Provider beoordeeld.
  • Het certificeren van apparatuur dat met de OV-chipkaart werkt. Er wordt bepaald of apparatuur voldoet aan de OV-chipkaart standaard.
  • Het beheren van het wijzigingsproces van het OV-chipkaart Scheme.
Partijen die willen aansluiten op het OV-chipkaartsysteem moeten een aansluitproces doorlopen. Daarin moet aan de Scheme Provider worden aangetoond dat deze partij voldoet aan de regels van het OV-chipkaartsysteem.

Stel uw vraag


 Security code

Meer weten?

Neem contact op met onze accountmanagers
033 467 22 47
servicedesk@translink.nl