Datadiensten

Informatiehuishouding 

De ov-bedrijven zorgen ervoor dat het openbaar vervoer zo efficiënt en effectief mogelijk georganiseerd is. Daarom hebben de ov-bedrijven er belang bij om inzicht te krijgen in reispatronen van reizigers. Dit inzicht is ook belangrijk voor derde partijen, zoals overheden, die (openbaar) vervoer als taak hebben en zich inzetten voor de optimalisatie en verbetering van de dienstverlening aan reizigers. Inzicht in de reispatronen wordt verkregen door statistisch onderzoek. De ov-bedrijven hebben samen besloten welke persoonsgegevens mogen worden gebruikt om het inzicht te verkrijgen en op welke wijze de persoonsgegevens mogen worden gebruikt. We noemen dat ook wel de Informatiehuishouding. 

Doel datadienst Translink 

Doel is de efficiëntie en effectiviteit van het OV in Nederland voor de reiziger te verbeteren. Hiertoe worden losse ritten van reizigers gecombineerd tot reizen, waardoor reispatronen zichtbaar worden. Op basis van reispatronen wordt bijvoorbeeld het lijnenstelsel verbeterd en aansluitingen geoptimaliseerd. 

Verwerking data 

Stap 1: Pseudonimiseren 
De vervoerders slaan de transactiegegevens voor statistisch onderzoek op in een aparte database. Voordat ze de gegevens daarin opslaan, laten zij de gegevens pseudonimiseren. Bij dit pseudonimiseren worden de identificerende kenmerken in de gegevens versleuteld. Hierdoor zijn de gegevens niet zonder aanvullende informatie tot een persoon te herleiden. 

Stap 2: Informatieproducten 
Nadat de gegevens zijn gepseudonimiseerd laten de vervoerders onderzoeksbestanden maken. Deze bestanden en informatieproducten bevatten dus geen persoonsgegevens. Het gaat om een set ‘geaggregeerde’ statistische gegevens. Met die ‘geaggregeerde’, statistische onderzoeksbestanden kunnen informatieproducten gemaakt worden. 

Informatieverzoeken 

Heeft u een informatieverzoek, dan kunt u een aanvraag indienen. We beantwoorden informatieverzoeken met geaggregeerde gegevens. Het aggregeren van de gegevens is nodig om te voorkomen dat de onderzoeksbestanden herleidbaar zijn naar een individu/persoon. 

Een informatieverzoek wordt pas beoordeeld als deze minimaal voldoet aan de volgende vastgestelde criteria: 
  1. De doelstelling van de Informatiehuishouding: het openbaar vervoer efficiënter en effectiever maken over vervoersmodaliteiten en concessiegrenzen heen, zodat daarmee de dienstverlening voor de reiziger wordt verbeterd. 
  2. De privacywetgeving: het informatieverzoek wordt getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
  3. De mededingingswetgeving: mogen de gevraagde gegevens samengesteld worden en met wie mogen deze dan vervolgens worden gedeeld? 
  4. De bedrijfsvertrouwelijkheid: bevatten de gevraagde onderzoeksbestanden bedrijfsvertrouwelijke informatie? 
  5. Het juiste gebruik: zijn de gegevens wel geschikt voor het gevraagde informatieverzoek? 
Daarbij toetst de Commissie Toetsing het informatieverzoek tegen de toetsingscriteria. Door toetsingscriteria worden zonnodig aangepast door bijvoorbeeld nieuwe inzichten of aangepaste wetgeving. 

Het indienen van een informatieverzoek kan door onderstaand aanvraagformulier in te vullen en te mailen naar data@translink.nl. U ontvangt dan binnen zeven werkdagen een bevestiging van ontvangst.