Diensten


Wij bieden een diversiteit aan diensten aan de OV-bedrijven, distributiepartijen, mobiliteitsorganisaties en servicebedrijven, die deelnemer in het OV-chipkaartsysteem zijn. Als knooppunt voor het betalingsverkeer in het OV verzorgen we ook diensten aan consumenten, zodat reizigers met het openbaar vervoer zonder zorgen en met plezier kunnen reizen.Datadiensten

Binnen het openbaar vervoer wordt veel data gegenereerd. Deze data, waaronder ook reisgegevens, kunnen waardevolle inzichten over reispatronen opleveren en er is dan ook veel vraag naar. Met de datadiensten van de vervoerders in het openbaar vervoer wordt invulling gegeven aan deze behoefte.

Lees verder

Transactieverwerking

Het verwerken van transacties is een belangrijke dagelijkse activiteit in onze rol als Clearing Operator. OV-bedrijven leveren meestal dagelijks de transacties bij ons aan. Deze worden ’s nachts verwerkt.

Lees verder

Scheme provider

Translink vervult onder meer de rol van Scheme Provider. In deze rol beheren wij de afspraken tussen de partijen die gebruikmaken van het OV-chipkaartsysteem. Ook bepalen we de eisen aan de apparatuur. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de beveiliging van het OV-chipkaartsysteem.

Lees verder

Kaartproductie

Wij ontwikkelen OV-chipkaarten, regelen het aanvraagproces in en produceren en leveren deze OV-chipkaarten. We zorgen voor keuzes in verschillende soorten en typen OV-chipkaarten. Zo hebben we drie soorten OV-chipkaarten: persoonlijk, anoniem en zakelijk. En we bieden drie typen OV-chipkaarten: co-branded, special of generiek.

Lees verder

Consumenten

Ruim 14 miljoen consumenten gebruiken de OV-chipkaart. Om al deze mensen zorgeloos en met plezier te laten reizen, verzorgen we de dienstverlening voor het betalen in het OV. Maar het begint natuurlijk met onze productie en levering van de persoonlijke en anonieme OV-chipkaarten waarmee reizigers zich vrij in het openbaar vervoer kunnen begeven. Iedere dag weer. En we doen nog meer.

Lees verder

Zakelijke markt

Via ons Platform Zakelijk kunnen organisaties, door deelnemer te worden in de rol van Bedrijvenkaart Aanbieder (BKA), diensten ontwikkelen voor de zakelijke markt.

Lees verder