23 apr 2020

Translink heeft een goed jaar achter de rug. De reizigers en klanten -waaronder OV-bedrijven- waarderen de continuïteit van de dienstverlening en de innovatie daarvan. Dat stelt Translink in het jaarverslag 2019, dat vandaag is gepubliceerd. Translink staat aan de vooravond van de introductie van nieuwe betaalvormen in het OV, die moeten resulteren in meer gemak voor de reiziger, lagere kosten en een (nog) hogere klanttevredenheid.


Terwijl de voorbereiding op de invoering van nieuwe betaalvormen in volle gang was, verwerkte Translink het afgelopen jaar weer meer transacties: 2,83 miljard; 110 miljoen meer dan in 2018. Er zijn vorig jaar 3,45 miljoen OV-chipkaarten uitgegeven; het aantal OV-chipkaarten in omloop steeg met 900.000 tot 15,3 miljoen.

De waardering van reizigers voor het gebruiksgemak van de OV-chipkaart bleef met een 8,2 onveranderd hoog. De reizigerstevredenheid over de klantenservice van de OV-chipkaart werd beoordeeld met een 7,8. Het totaal aantal klantcontacten is ten opzichte van 2018 met ruim 6 miljoen toegenomen tot ruim 40 miljoen: dit kwam nagenoeg geheel voor rekening van het frequenter gebruik van de website OV-chipkaart.nl en van apps zoals uitcheck gemist. De reiziger kiest steeds vaker het digitale contact.

De klanten (OV-bedrijven, bedrijvenkaartaanbieders, en distributiepartijen) waarderen Translink in klantonderzoeken met een 7,6; de relatie krijgt een 8,2. Dat zijn volgens de directie cijfers om trots op te zijn, maar die tegelijkertijd aangeven dat er nog ruimte is voor verbetering.

Drempelloos reizen
Het OV-betalen gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. De OV-chipkaart wordt vernieuwd en er komen betaalvormen bij. Denk aan een contactloze betaalkaart, smartphone of barcode. De reiziger kiest zelf hoe hij betaalt. Ook hoeft er geen saldo te worden geladen; de reis wordt achteraf betaald. Het is mogelijk de reiziger real time te voorzien van informatie over de reis en de kosten. Daardoor wordt drempelloos reizen mogelijk.

In 2019 werd ‘Reizen met je betaalkaart’ samen met NS beproefd op het traject Leiden-Den Haag CS. De reiziger waardeerde de proef met een 8,3. Dat geeft vertrouwen voor de ontwikkelingen die op de rol staan en waar hard aan wordt gewerkt, in het belang van gebruiksvriendelijkheid en gemak voor de OV-reiziger.

Financieel solide
Translink heeft 2019 financieel solide afgesloten. Niet alleen door de stijging van het aantal transacties, maar ook door kostenbesparingen. Translink heeft geen winstoogmerk: met het behaalde positieve resultaat van 14,3 miljoen euro kan worden voldaan aan de rente- en aflossingsverplichtingen samenhangend met de aanloopkosten voor de introductie van de OV-chipkaart.

De financiële impact van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is nog niet te overzien; de directie bewaakt de effecten en treft waar nodig aanvullende maatregelen. Met de huidige stand van zaken - en in combinatie met extra maatregelen - is de directie van mening dat de financiële positie vooralsnog sterk genoeg is om de impact op te vangen.