21 apr 2021

Translink heeft in 2020 afgerond 50 procent minder OV-chipkaarttransacties verwerkt dan in 2019. Translink heeft de teruggelopen omzet door de impact van corona kunnen opvangen door onder meer kostenbesparingen en de temporisering van uitgaven.

Ondanks alle uitdagingen door corona is 2020 voor Translink een goed jaar geweest voor wat betreft de continuïteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening. Met verschillende maatregelen, zoals de inzet van het calamiteitenteam, maximaal thuiswerken en het monitoren van de ontwikkeling en onze systemen, heeft Translink het in haar gestelde vertrouwen toch weer waar kunnen maken.

Corona had uiteraard wel een nadelig effect op het aantal OV-chipkaarttransacties en het aantal verkochte OV-chipkaarten. Translink verwerkte vorig jaar 1,47 miljard transacties tegen 2,83 miljard in 2019. Het aantal verkochte kaarten lag met 2,16 miljoen ook fors lager dan de 3,45 miljoen in 2019. Het aantal OV-chipkaarten in omloop daalde van 15,3 miljoen naar 14,2 miljoen.

Nieuwe betaalvormen
Naast de dagelijkse bedrijfsvoering werkte Translink in het innovatieprogramma OV-betalen samen met de OV-bedrijven aan de realisatie van nieuwe betaalvormen in het OV. De huidige OV-chipkaart wordt vernieuwd en er komen nieuwe betaalvormen bij. De reiziger kan straks zelf kiezen hoe hij in- en uitcheckt: met een (contactloze) betaalpas, creditcard of een nieuwe OV-chipkaart en dit ook met behulp van een mobiel. Kortom: meer gemak, een toegankelijker OV en tegen lagere kosten.

Financieel op orde
Translink heeft in 2020 diverse maatregelen getroffen om de nadelige effecten van de coronacrisis op te vangen. Met de getroffen maatregelen is de financiële positie van Translink sterk genoeg om nieuwe of structurele impact van het coronavirus op te vangen, aldus de directie in het jaarverslag.

Translink heeft in lijn met de gemaakte financieringsafspraken met de OV-bedrijven voldoende resultaat kunnen behalen om dividend uit te keren zodat de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven, de aandeelhouder van Translink, aan haar rente- en aflossingsverplichtingen heeft kunnen voldoen.