02 apr 2020

Translink en het CBS hebben vandaag de landelijke OV-monitor gelanceerd. De monitor, die in samenwerking met de sector is ontwikkeld, geeft inzicht in het gebruik van het openbaar vervoer en brengt de samenhang met andere vervoersmiddelen in beeld. Het inzicht in het OV-gebruik kan onder meer beleidsmakers helpen het openbaar vervoer efficiënter en effectiever te maken, en de dienstverlening aan de reiziger te verbeteren.

Translink en het CBS hebben vorig jaar een intentieovereenkomst gesloten voor het ontwikkelen van de OV-monitor. Translink verwerkte in 2019 ruim 2,8 miljard OV-transacties. De informatie, samengesteld uit die OV-chipkaarttransacties, zijn een belangrijke aanvulling op de bestaande CBS-statistiek en resultaten van onderzoeken naar maatschappelijke vraagstukken, in opdracht van de overheid.

Het CBS en Translink zien mogelijkheden voor verdere samenwerking op het gebied van statistische toepassingen van OV-chipkaartdata voor maatschappelijk belang, privacybescherming en voor dataverwerkingsmethoden voor het maken van officiële statistieken. De privacy van de reiziger is daarbij gewaarborgd; de informatie wordt verwerkt binnen de wet- en regelgeving. De landelijke OV-monitor wordt in samenwerking met de sector verder uitgebreid met relevante informatie.


Coronavirus

In de OV-monitor is tijdelijk specifieke informatie opgenomen over het gebruik van het openbaar vervoer tijdens de coronacrisis. Het openbaar vervoer wordt hard geraakt. Uit de gegevens van Translink blijkt dat het aantal transacties in de afgelopen week met bijna negentig procent is gedaald ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar.

Het overzicht van het aantal inchecktransacties -het aantal instappers- wordt dagelijks (met een vertraging van ongeveer één dag) bijgewerkt. Van de meest recente dag is ook een 24-uurs verdeling beschikbaar van het aantal check-ins per uur.

De OV-monitor is te vinden op www.ovmonitor.nl