20 apr 2023

Het aantal OV-chipkaarttransacties in 2022 is met 37% gestegen ten opzichte van 2021. Dat meldt Translink in haar jaarverslag. Kanttekening bij de positieve ontwikkeling is dat het aantal transacties nog altijd 24 procent lager ligt dan in 2019, voordat de pandemie uitbrak. Tegelijkertijd zijn er vorig jaar samen met de OV-bedrijven belangrijke stappen gezet in de introductie van in- en uitchecken met de betaalpas of creditcard, de eerste nieuwe betaalvorm onder het overkoepelende merk OVpay.

Translink verwerkte in het verslagjaar 2,14 miljard OV-chipkaarttransacties tegen 1,56 miljard in 2021. Het aantal verkochte OV-chipkaarten in 2022 bedroeg 3,54 miljoen; het voorgaande jaar waren dat er 2,69 miljoen. Het aantal actieve OV-chipkaarten in omloop steeg van 14,4 naar 14,6 miljoen.

Nieuwe betaalvormen
De focus voor Translink lag in 2022 -naast de OV-chipkaart dienstverlening- op de introductie van in- en uitchecken met de betaalpas. Translink speelt een centrale faciliterende rol in de totstandkoming van OVpay. In 2022 is dit merk in steeds meer OV-concessies gefaseerd geïntroduceerd. Er vonden 7,8 miljoen OV-transacties plaats met de betaalpas of creditcard.  Met de groeiende bekendheid van OVpay, is ook de vraag naar dienstverlening aan reizigers toegenomen. In de loop van 2022 is de bèta-versie van de OVpay app gelanceerd, waarvan de functionaliteiten continu worden uitgebreid. Daarnaast biedt Translink ook telefonische ondersteuning.

Financieel op orde
De ontwikkelingen in 2022 hebben er in financiële zin toe geleid dat de omzet over 2022 licht is gestegen ten opzichte van 2021. De totale bedrijfslasten zijn gestegen door hogere personeelskosten, kosten van systeemonderhoud en beheer en projectkosten, met name door de uitbreiding van de OVpay dienstverlening.

Het resultaat na belastingen dat in 2022 is behaald, afgerond € 2,7 miljoen, past binnen de meerjarenbegroting van Translink. Op basis van de financiële ontwikkelingen en getroffen maatregelen is de financiële positie van Translink sterk genoeg om de aanhoudende uitdagingen in de OV-sector te vangen, aldus de directie in het jaarverslag.

Vooruitblik
Voor de OV-sector blijft de uitdaging het aantal reizigers weer op het niveau te krijgen. Translink gaat daarbij een periode tegemoet met dubbele dienstverlening voor de OVchipkaart en OVpay en daarmee dubbele kosten. Kostenbeheersing, slim en efficiënt werken zijn daarom top of mind. Daarbij ligt de focus in 2023 op het afronden van de introductie van in- en uitchecken met je betaalpas en creditcard; de start van de introductie van de OV-pas als opvolger van de OV-chipkaart en - in het verlengde daarvan - het gecontroleerd beëindigen van de techniek en de dienstverlening achter de OV-chipkaart.