29 apr 2019

Translink, de organisatie achter de OV-chipkaart, heeft een goed jaar achter de rug. Dat stelt de directie in het jaarverslag over 2018. Reizigers waarderen de diensten, en de vervoerders zien dat de dienstverlening robuuster en efficiënter wordt. De komende jaren gaat Translink met de Coöperatie van OV-bedrijven verder met de uitvoering van het werkprogramma OV-betalen, dat moet resulteren in meer keuze in betaalvormen, meer gemak, lagere kosten en een nog hogere klanttevredenheid.

Translink verwerkte vorig jaar 2,72 miljard transacties; 160 miljoen meer dan in 2017. Er zijn 3,5 miljoen OV-chipkaarten uitgegeven in 2018 en het aantal OV-chipkaarten in omloop steeg tot 14,4 miljoen. De waardering voor het gebruiksgemak van de OV-chipkaart steeg vorig jaar van een 8,1 naar een 8,2; datzelfde cijfer is ook in 2019 behaald.

Het aantal klantcontacten nam toe met ruim 10 miljoen tot 34 miljoen. Die groei komt geheel voor rekening voor het frequentere gebruik van de website OV-chipkaart en OV-chipkaart apps als Uitcheck gemist. De reiziger wil meer selfservice; deze digitalisering heeft geleid tot een daling van het aantal telefonische contacten (-7%) en papieren serviceformulieren (-38%).

Drempelloos reizen

De komende jaren gaat het OV-betalen ingrijpend veranderen. De techniek achter de huidige OV-chipkaart wordt eind 2023 uitgefaseerd. Nu staat alle informatie nog op de kaart; straks is dat in een account in de cloud. De reiziger kan dan zelf kiezen hoe hij betaalt: met een contactloze bankpas, OV-chipkaart, smartphone of barcode. Ook hoeft er geen saldo meer te worden geladen; de reis wordt achteraf betaald. Bovendien kan de reiziger real time worden voorzien van informatie over de reis en de kosten. Daardoor wordt het mogelijk om drempelloos te reizen.

Translink heeft in het verslagjaar veel energie gestoken in het Werkprogramma OV-betalen. De proef met het betalen met de smartphone OV-chipmobiel is in 2018 beëindigd. Ruim 8.000 proefpersonen bleken overwegend zeer tevreden, maar de techniek om je aan te melden was niet gebruiksvriendelijk en stond op dat moment grootschalig gebruik in de weg. In januari 2019 is de proef Reizen met de betaalkaart gestart op het NS-traject Leiden-Den Haag. Behalve de techniek wordt ook de reizigerservaring onderzocht.

Financieel solide

Translink heeft 2018 financieel solide afgesloten. Niet alleen door de verkoop van meer OV-chipkaarten en de stijging van het aantal transacties, maar ook door behaalde kostenbesparingen. Translink heeft geen winstoogmerk: met het behaalde positieve resultaat van 11,9 miljoen euro kan worden voldaan aan de rente- en aflossingsverplichtingen samenhangend met de aanloopkosten voor de introductie van de OV-chipkaart.