02 dec 2020

Goudappel en Translink zijn een samenwerking aangegaan om informatie uit OV-chipkaartdata voor beleidsdoeleinden beter te ontsluiten. Om diepgaand inzicht te krijgen in het gebruik van het openbaar vervoer is vaak een gecombineerd inzicht van meerdere vervoerders en concessiegebieden benodigd.  Om gecombineerde informatie uit OV-chipkaartdata van meerdere vervoerders te kunnen ontsluiten dient een procedure te worden doorlopen. Samen met Translink, de centrale verwerker van OV-chipkaart-data in Nederland, heeft Goudappel een generiek informatieverzoek ontwikkeld, waardoor procedures sneller verlopen en informatie uit de OV-chipkaartdata eerder beschikbaar zijn en aansluiten op de informatiebehoefte. 

Translink beheert alle OV-chipkaart data. Een data-levering moet aan voorwaarden voldoen. Doelbinding is een belangrijke vereiste: data kunnen alleen worden ontsloten als ze bijdragen aan betere dienstverlening aan de reiziger. Ook privacy is van groot belang. De data die met de OV-chipkaarten worden gegenereerd, zijn eigendom van de reiziger. Dit alles zorgt ervoor dat het doen van een informatieverzoek door meerdere partijen moet worden goedgekeurd.

Translink en Goudappel hebben de handen ineengeslagen om dit proces verder te versnellen. Door het opstellen van een generiek informatieverzoek zullen datastromen worden geautomatiseerd en kan er sneller toestemming worden verleend voor gebruik van de informatie uit de OV-chipkaartdata. Het gaat hierbij om gecombineerde informatie van meerdere vervoerders die bijdraagt aan gebiedsgericht inzicht in het OV-gebruik (voor een mobiliteitsvisie of vervoermarktanalyse) of het gebruik van herkomst-bestemmingsmatrices met OV-reizigers voor strategische verkeersmodellen.

De werkwijze is als volgt: Goudappel stemt met overheidsopdrachtgevers de informatieaanvraag af; Translink zorgt voor de efficiënte doorloop in het toestemmings- en verwerkingsproces van de data. Translink verwerkt de data tot gegevensbestanden. DAT.Mobility (onderdeel van Goudappel) zorgt vervolgens voor het opwerken van de gegevensbestanden tot de gewenste informatie voor de toepassing in adviezen en verkeersmodellen.

“Elke vervoerder heeft de beschikking over de eigen chipkaartdata in hun concessiegebieden, maar voor de meer complexe vraagstukken en analyses is gecombineerde OV-chipkaartcarddata van meerdere vervoerders nodig,” weet Stefan de Graaf van DAT.Mobility. “Denk hierbij aan het inzichtelijk maken van verkeersstromen voor regionale gebiedsvisies of gebruik in verkeersmodellen. De gebieden zijn dan groter waarbij concessie-overstijgende informatie nodig is: bijvoorbeeld over een reiziger die incheckt bij het stadsvervoer van Utrecht, met de trein naar Amsterdam reist en daar met het stadsvervoer naar de eindbestemming reist. De oplossing hiervoor is de informatie op te vragen bij Translink, de centrale verwerker van alle OV-chipkaarttransacties.”


Roy van den Berg van Translink: “De samenwerking leidt tot het optimaliseren van de keten, zodat er naast tijdswinst ook standaarden, kwaliteit en kennis worden gedeeld, zodat de informatiebehoefte van de uiteindelijke klant sneller kan worden ingevuld. Sneller in dit geval is vooral door tijdig processen te starten en in de toekomst deze keten verder te optimaliseren.”