Informatieverzoek en Inspiratie
Voorbeeld informatieverzoek | Vervoerregio Amsterdam
Bekijk hier het informatieverzoek vanuit de Vervoerregio Amsterdam dat inmiddels heeft geleid tot levering van informatie.
Informatieverzoek - Vervoerregio Amsterdam
Informatieverzoek en Inspiratie
Handleiding 'Van aanvraag tot inzicht'
Je wilt ook bij Translink een informatieverzoek indienen. Maar hoe? En aan welke eisen moet worden voldaan? Dit document dient als handleiding voor het indienen van informatieverzoeken.
Handleiding
Informatieverzoek en Inspiratie
Loket Informatiehuishouding
Ook een informatieverzoek indienen? Dat kan! Het aanvraagformulier 'Indienen informatieverzoek' wordt hiervoor gebruikt.
Aanvraagformulier
Informatieverzoek en Inspiratie
Voorbeeld informatieverzoek | Gemeente Haarlem
Bekijk hier het informatieverzoek vanuit de Gemeente Haarlem dat inmiddels heeft geleid tot levering van informatie.
Informatieverzoek Gemeente Haarlem
Achtergrond
Check-it-out | Reizigersdata
Translink en reizigersdata. Over rollen, kaders, dienstverlening en de vorderingen in informatievoorziening.
Check it out | Reizigersdata
Achtergrond
Check it out | Check-in en check-out gegevens
Translink heeft een Informatiehuishouding ontwikkeld voor het aanvragen van check-in en check-out gegevens. Maar wat voor informatie is dat eigenlijk?
Achtergrond 1
Gebruik en impact van data
Impact | Integrale visie Stationsgebied Haarlem
Een mooi voorbeeld van het gebruik van OV-chipkaartdata. Komen tot een gebiedsvisie!
Bijgaand het rapport
Gebruik en impact van data
Webinar: van OV-reispatronen tot impact
De OV-bedrijven, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) én ook de media gebruiken ze: de OV-data die Translink beheert. Hiermee willen ze inzicht krijgen in het aantal reisbewegingen en het gebruik van producten en diensten ten tijde van corona. Maar met die data kan echt zoveel meer. Met onze kennis en expertise interpreteren wij ruwe data tot waardevolle informatie en inzichten. Zo helpen wij OV-bedrijven, overheden en marktpartijen bij het ontwikkelen van beleid en producten én bij het oplossen van (mobiliteits)vraagstukken. In dit webinar vertellen de Vervoerregio Amsterdam, Prorail en I&W aan de hand van verschillende cases wat de meerwaarde is van Translinkdata voor hun beleids- en planvorming.
https://www.youtube.com/watch?v=mCk72n1JcbY
Achtergrond
VOORBEELD | STANDAARD GEGEVENSBESTAND
In dit voorbeeld wordt duidelijk uit welke elementen een gegevensbestand bestaat.
Voorbeeld | Standaard gegevensbestand
Achtergrond
Toetsingscriteria
De toetsingscriteria voor de toetsing van ingestuurd informatieverzoeken. Deze toetsingscriteria worden aangepast wanneer nodig.
Toetsingscriteria
Informatieverzoek en Inspiratie
Informatieverzoek - Landelijke Vervoermatrices
Bekijk hier het informatieverzoek vanuit ProRail voor de prognosemodellen voor mobiliteit in Nederland.
Informatieverzoek - Landelijke Vervoermatrices
Informatieverzoek en Inspiratie
Informatieverzoek - Gemeente Haarlemmermeer
Bekijk hier het informatieverzoek vanuit de Gemeente Haarlemmermeer dat inmiddels heeft geleid tot levering van informatie.
Informatieverzoek - Gemeente Haarlemmermeer
Informatieverzoek en Inspiratie
Inspiratie Informatieverzoek min. IenW - MaaS
Inspiratie vanuit een informatieverzoek van het ministerie IenW met oa als doel kennis voor de inzet van MaaS
Inspiratie Informatieverzoek min. IenW - MaaS
Informatieverzoek en Inspiratie
Informatieverzoek - Vervoerregio Amsterdam
Bekijk hier het informatieverzoek vanuit de Vervoerregio Amsterdam dat inmiddels heeft geleid tot levering van informatie.
Informatieverzoek - Vervoerregio Amsterdam