Toegang tot mobiliteit met diverse betaalmogelijkheden

Mobiliteitspartijen willen reizigers de mogelijkheid bieden om met een makkelijk verkrijgbaar, betrouwbaar en veilig token te reizen en betalen voor mobiliteit. Betaalzekerheid is  uiteraard voor de mobiliteitspartijen zelf ook van groot belang. Ze willen het gebruik van hun diensten vast kunnen stellen en op basis van dit gebruik, een geldig reisrecht constateren en een prijs vaststellen die bij de reizigers kan worden geïncasseerd of vaststellen dat er een geldig (kortings-)abonnement gebruikt is. 


Aansluiten bij de wensen van de reiziger

Op dit moment maakt Translink reizen en betalen mogelijk met de OV-chipkaart. Translink zorgt nu en in de toekomst voor de uitgifte- en acceptatie van veilige en kwalitatief hoogwaardige tokens die iedere reiziger toegang tot mobiliteit geven. In de toekomst zal het aantal betaalmogelijkheden steeds verder toenemen. Samen met de vervoerders werken we hard aan de realisatie. Met de verschillende betaalmogelijkheden sluiten we aan bij de uiteenlopende wensen van verschillende doelgroepen reizigers én bij actuele ontwikkelingen in de betaalwereld.  

wat we bieden

gemak
Met een makkelijk verkrijgbaar, betrouwbaar en veilig token toegang tot reizen en betalen.
Betaalzekerheid
Met onze veilige en kwalitatieve tokens zijn vervoerders verzekerd van hun inkomsten.
Interoperabel en in heel Nederland
Reizigers kunnen in heel Nederland reizen met verschillende vervoerders.

KEY TO MOBILITY - betaalzekerheid en gemak met een enkel token

Waarom Translink

We hebben ervaring met de OV-chipkaart sinds 2001. Op dit moment zijn er veertien miljoen OV-chipkaarten in de markt. Jaarlijks geeft Translink drie miljoen nieuwe OV-chipkaarten uit. Translink produceert, initialiseert en distribueert deze tokens. De door Translink uitgegeven tokens zijn in heel Nederland bruikbaar. 

De OV-chipkaart is gemakkelijk en veilig voor de reiziger. Reizigers hebben altijd toegang tot het openbaar vervoer en kunnen daarmee interoperabel reizen. Gedurende de levensduur van de OV-chipkaart is op ieder moment de status beschikbaar. Voor het activeren en deactiveren kunnen reizigers rekenen op services via verschillende (online) kanalen. Dat kan via de kanalen van de mobiliteitspartij worden ontsloten, en ook via Translink. Je kunt daarbij denken aan de aanschaf, gebruik en bij beëindiging van de OV-chipkaart. Daarbij is de privacy van de reiziger gewaarborgd. Mobiliteitspartijen bieden we gestandaardiseerde API-service op deze tokens via web en app. We geven inzicht door transparante rapportage over serviceverlening en lifecycle management. 

We zorgen voor grip op fraude door gestandaardiseerde en op de actualiteit aanpasbare fraudeprocessen. We borgen daarmee de veiligheid van de uitgegeven tokens. Translink en haar leveranciers zijn compliant door het gebruik van internationale standaarden die passen bij de huidige wet- en regelgeving.


meer weten?